previous pauseresume next

اجرای طرح ثبت مداخله کرونر در اصفهان/پایلوت ثبت کشوری اطلاعات مداخله ی کرونر PCI Registery

اين طرح بمنظور توليد و تكميل طراحي نرم¬افزار ، داده¬افزار ( اطلاعات اصلي و ديكشنري داده ها) و سفت-افزارهاي (پروتكلهاي اجرايي در نحوه تعامل كاربران و ناظران با يكديگر و با نرم افزار) لازم در جمع¬آوری اطلاعات اصلی مداخله¬ی كرونر در مراکز انجام مداخله کرونری اصفهان( دولتی و خصوصی) انجام میشود

سخنرانی دراولین همایش بین المللی مداخلات پیچیده قلبی

مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز، اولین همایش بین المللی مداخلات پیچیده قلبی را در تاریخ ۱۳ و ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ در هتل پارس شیراز برگزار کرد.

برگزاری دوره های آموزشی

در طی مدت ۴ ماه، ۸ دوره آموزشی راهنمای کشوری پیشگیری، ارزیابی و درمان پرفشاری خون توسط مرکز تحقیقاتی پرفشاری خون برای ۵۵۰ نفر از پزشکان عمومی اصفهان برگزار گردید.

اجرای طرح بزرگ خود مراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون

مراحل اجرایی طرح خود مراقبتی بیماران مبتلا به فشارخون و پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی دانشجوی دکترای مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان در حال انجام است.
اشتراک در مرکز تحقیقات اقدامات تهاجمی قلب و عروق RSS