previous pauseresume next

رسالت و چشم انداز

 

مقدمه

 بیماری عروق کرونر در تمام دنیا و کشور ما از شایعترین بیماری های قلبی و در راس علت مرگ و میر است . امروزه روش های تشخیصی و درمانی جدیدی با موفقیت بیشتر و عوارض کمتر  برای تشخیص و درمان  بیماری های قلب و عروق وارد عرصه پزشکی شده اندکه بصورت روزمره و بطور وسیعی دربیمارستان ها ی مختلف استفاده می شوند. درواقع  کاتتریسم و آنژیوگرافی عروق، روش تشخیص قطعی برای تعیین شدت تنگی کرونر – محل تنگی کرونرتعداد رگ های تنگ کرونر و محاسبه فونکشن بطن چپبررسی اندازه حفرات قلب – تنگی و نارسایی دریچه های قلب – بررسی ضایعات مادر زادی و ... است . معمولا در واحد کاتتریسم گاهی همزمان اقدامات درمانی  دیگر مثل آنژیوپلاستی عروق یا والوپلاستی یا بازکردن دریچه قلب با بالون یا بستن بعضی از نقایص مادرزادی و درمان بعضی از  بیماری های شریانی و وریدی نیز انجام می شود. این اقدامات تحت عنوان اقدامات تهاجمی قلب و عروق طبقه بندی می شوند.
 

رسالت

 مرکز تحقیقات اقدامات تهاجمی قلب به عنوان مرکز پژوهشی بر آن است که در حوزه گسترش فرهنگ پژوهش و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و ارائه آموزش و راه کارهای پیشگیری، تشخیصی و درمانی در زمینه های مرتبط با بیماری های  عروق کرونر، آنژيوپلاستي و استنت گذاري و بیماریهای شریانی و وریدی در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه پیشرو باشد.

 این مرکز  با استفاده از فن آوری های پیشرفته و کارآمد به جامعه پزشکی و پیرا پزشکی ، پژوهشگران،  افراد جامعه و بیماران در سطح کشور و منطقه خاورمیانه از طریق گسترش مرزهای دانش و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در راستای ارتقا سلامت جامعه، ارتقا دانش عمومی و تخصصی در زمینه های مرتبط، استقرار و ارتقا نظام مدیریتی ،خدمات خود را با عنايت به ارزشهاي اسلامي و اخلاق پزشكي ،عدالت اجتماعي ،توجه و ارج نهادن به پژوهش و پژوهشگرو ارتقاء شاخص‌هاي توسعه انساني ارائه خواهد نمود.
 
چشم انداز
ما می خواهیم در پنج سال آینده همگام با سند چشم انداز توسعه کشور با تلاش مداوم، اهتمام و همياري پژوهشگران، در راستاي چشم انداز كلان دانشگاه یکی از فعال ترین و معتبر ترین مراکز تحقیقاتی مربوط به اقدامات تهاجمی قلب در کشور باشیم به گونه ای که آمار و گزارش های این مرکز مورد استناد مجامع بین المللی و دانشگاهی قرار گیرد ودر این راستا با بهره گیری از امکانات موجود کیفیت وکمیت تحقیقات مربوطه را به گونه ای توسعه بخشیم که در نهایت منجر به ارتقاء سلامت قلبی و عروقی تمامی افراد جامعه گردد و این مرکز بتواند به عنوان پيشگام در عرصه توليد و اشاعه علم و فناوريهاي نوين علوم پزشكي در سطح منطقه شناخته شود و تعاملات خود را با صنعت ارتقا ببخشد تا منجر به نوآوري و تجاري سازي تحقيقات شود و تعاملات بين  این مرکز و مراكز بين المللي توسعه يابد.