previous pauseresume next

درمانگاه فشارخون مرکز تحقیقات پرفشاری خون افتتاح شد

روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه طی مراسمی، درمانگاه فشارخون مرکز تحقیقاتی پرفشاری خون پژوهشکده قلب و عروق اصفهان افتتاح شد. در این مراسم مسئولین پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش و نمایندگانی از معاونت درمان، معاونت بهداشتی و مراکز درمانی سطح شهر حضور داشتند.
این درمانگاه با توجه به مشکلات بیماران مبتلا به پرفشاری خون برای دریافت خدمات درمانی و با هدف تحت پوشش قرار دادن بیماران مبتلا به این بیماری و عوامل خطرساز آن و پیگیری بیماران جهت حصول درمان قطعی راه اندازی شده است و در تمامی روزهای هفته از ساعت ۹ تا ۱۱ پذیرای مراجعین می باشد.